Zwart op wit de beste
Image default
Dienstverlening

Hoe u kunt aantonen dat u arbeidsmigranten op de juiste manier huisvest

Steeds meer ondernemingen huren arbeidsmigranten in. Die arbeidsmigranten moeten uiteraard een plek hebben om te wonen. Daarom huisvesten steeds meer bedrijven zelf arbeidsmigranten. Bijvoorbeeld middels huisjes op of nabij de arbeidsplek. Het SNF-keurmerk kan dan helpen om aan te tonen dat dit op een correcte manier gebeurt.

Keuring via het SNF-keurmerk

SNF staat voor Stichting Normering Flexwonen. Alle ondernemingen die arbeidsmigranten huisvesten, zoals vastgoedorganisaties, uitzendondernemingen, ondernemingen uit de land- en tuinbouw of de vleeswerkende industrie, kunnen een SNF-keurmerk aanvragen. Ook particulieren kunnen het keurmerk behalen. De voorwaarde is dat u maximaal één locatie bezit en deze aan arbeidsmigranten verhuurt.

Het SNF-keurmerk is nuttig, omdat u hiermee aantoont bij gemeenten, woningcorporaties, opdrachtgevers, werknemers en omwonenden dat u voldoet aan de gestelde normen. Daarmee kunt u het vertrouwen winnen van al deze stakeholders. Bovendien verzekert het de arbeidsmigranten van een bepaalde mate van kwaliteit van de huisvesting.

Soms komt ook SNA om de hoek kijken

In sommige gevallen kunt u naast een SNF-keurmerk ook een SNA-keurmerk aanvragen. SNA is het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid. Dit keurmerk gaat niet over huisvesting, maar over arbeidsomstandigheden. Het verkleint de aansprakelijkheid van uitleners. Alle ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen, zoals uitzendondernemers, detacherings- en payrollbedrijven en onderaannemers van werk, kunnen een keurmerk aanvragen.

Het doel van SNA is het realiseren van zelfregulering, om fraude en illegaliteit in de uitzendbranche aan te pakken. Met een SNA-keurmerk toont u aan dat u administratief alles op orde heeft. Zo worden bijvoorbeeld de personeelsadministratie, loonadministratie, financiële administratie en sectorspecifieke cao-naleving geïnspecteerd. Het bezit van een SNA-keurmerk kan een voordeel geven bij een gunning van een opdracht.

Het verschil tussen beide keurmerken

Het verschil tussen SNA en SNF is duidelijk, hoewel de keurmerken nog altijd vaak met elkaar verward worden. Onthoud dat de A in SNA staat voor Arbeid en de F in SNF voor Flexwonen. SNA en SNF kunnen met elkaar te maken hebben, maar dat hoeft niet. Het ene keurmerk gaat dus over arbeidsomstandigheden, terwijl het andere over de huisvestingsomstandigheden gaat.

Zijn deze keurmerken verplicht?

Het SNA-keurmerk en het SNF-keurmerk zijn niet verplicht. Het zijn keurmerken die u zelf kunt aanvragen bij geaccrediteerde organisaties. Om een keurmerk te verkrijgen, komt een inspecteur langs. Wanneer u aan alle normen voldoet, ontvangt u een keurmerk. Met dit keurmerk toont u bij stakeholders aan dat u aan alle normen voldoet. Dit kan voordelen opleveren bij het uitschrijven van opdrachten.