Zwart op wit de beste
Image default
Industrie

Werkplekinstructiekaart (WIK)

Een WIK bevat de belangrijkste pictogrammen en gevaren van een stof. Daarnaast is het aan te raden om in het kort aan te geven hoe een werknemer moet handelen in geval van nood. Denk hierbij aan een EHBO advies bij inslikken, oogcontact, contact met de huid en wat te doen bij inademen van een stof. Echter is dit niet het enige wat belangrijk is aan een WIK. Sommige bedrijven behandelen sporadisch chemicaliën. Echter moet u toch ten alle tijden voldoen aan de wettelijke voorschriften rondom werkplekinstructiekaart en gevaarlijke stoffen. Een werkplekinstructiekaart is een praktische vertaling van de VIB en geschikt voor personeel op de werkvloer tijdens het dagelijks werk.

Waarom WIK’s?

Een wik biedt informatie over gevaren, risico’s, persoonlijke beschermingsmiddelen en andere zaken omtrent arboveiligheid en chemie. Dit soort informatie moet voor uw medewerkers beschikbaar zijn als gebruiksklare werkinstructiekaart. Tevens staat hierop ook de UFI, waarmee je i gevaarlijke situaties en tijdens ongevallen eenvoudig de hulpverleners op de hoogte kan stellen. Iedereen die binnen een bedrijf met (gevaarlijke) stoffen werkt, moet op de hoogte zijn van werkplekinstructiekaarten.

Werkplekinstructiekaarten laten maken

De VIB Fabriek heeft jarenlange ervaring in alles wat te maken heeft met veiligheidseisen op de werkplek. Deze partij kan dan ook uw werkplekinstructiekaarten opstellen. Dit is tijdefficiënt en zorgt ervoor dat uw WIK’s aan alle eisen voldoen. Immers is het verplicht om een veilige werkomgeving te creëren en uw medewerkers op de hoogte te stellen van potentiële gevaren.

https://www.devibfabriek.nl/werkplekinstructiekaart/