Zwart op wit de beste
Banen en opleidingen

Oudere werkzoekende kan wel wat hulp gebruiken

Iedereen merkt dat de economie aantrekt wat over het algemeen gunstig is voor de arbeidsmarkt. Maar geldt dat ook voor de 50 plusser en de langdurig werkzoekende?

Voor mensen die lang zonder baan zitten is het aantrekken van de economie een gunstige ontwikkeling. Mensen die een wat grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt zijn echter erg divers. De meeste zijn toch wat ouder en hebben lang bij éen werkgever gewerkt.

Vroeger was het zo dat als je ergens lang werkte, je vrijwel zeker was dat je ook daar tot je pensioen werkte. Tegenwoordig ben je hier niet zeker meer van. Daarom is het zo belangrijk dat je meegaat met de tijd, ook wanneer je ouder bent dan vijftig.

Spreek je ambitie uit

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen je vakgebied, vooral als je wat langer zonder werk zit. Laat je eventueel bijscholen. Tegenwoordig verandert de wereld heel snel en deze veranderingen zijn vaak zeer ingrijpend. Denk maar eens aan de digitale wereld. Hoeveel arbeidsplaatsen zijn er al niet vervangen door verregaande automatisering.

Daarbij is het uitspreken van ambitie erg belangrijk, we leven immers in een wereld van vooruitgang en prestaties.

Door op de hoogte te blijven van de ontwikkeling binnen je vakgebied kan het solliciteren een stuk vergemakkelijkt worden. Opleiding en ervaring alleen is niet voldoend..

Creativiteit en initiatief is belangrijk. Laat je goed adviseren en sta open voor veranderingen.

Outplacementbureaus bieden hulp

Door je hierin te verdiepen is de kans op ander werk veel groter. Leeftijd speelt absoluut een rol en veel bedrijven nemen liever jonge mensen aan. Gelukkig is dit langzaam aan het veranderen. Het is echter niet altijd gunstig voor een bedrijf om jonge mensen aan te nemen. Daarom is het zo belangrijk om mee te gaan met de tijd. Er is nu weer meer werk, maar wat vraagt men, wie willen ze hebben en waarom? Wat voor rol zou ik daarin kunnen spelen? En hoe ga ik dat doen?! Expertise en kennisoverdracht in combinatie met levenservaring zou al een enorme toegevoegde waarde kunnen zijn!

Het bekende euvel is onbekend maakt onbemind. Een feit is dat daar nog veel te weinig aan gedaan wordt. Ondanks de aantrekkende economie is het zo dat werk niet op je afkomt… Je moet het nog altijd zelf doen.

Dit is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan vooral voor mensen met een wat lagere opleiding. Deze hebben dan ook vaak behoefte aan goede begeleiding.

De betere outplacementbureaus met ervaren loopbaanadviseurs kunnen je daarin goed adviseren en begeleiden. Belangrijk is dat hierin concrete en individuele begeleiding gegeven kan worden in plaats van in algemeenheden te blijven.

Rein Reddingius, de schrijver van dit artikel,  is als mobiliteitsadviseur verbonden aan Werkcontact Outplacement & Re-integratie.

https://www.outplacementverzekering.nl