Zwart op wit de beste
Image default
Zakelijk

Outplacement

Wat doet een outplacementbureau?

De kernactiviteit van een outplacementbureau is mensen van de ene baan naar de andere begeleiden. Dit noemt men outplacement. Mensen die bijvoorbeeld boventallig worden, of mensen die om uiteenlopende redenen hun baan niet volwaardig meer kunnen uitvoeren. Dan komt werk bij een ander bedrijf aan de orde. Ontslag betekent een herbezinning op de eigen carrièremogelijkheden. Een outplacementbureau helpt daarbij. In samenspraak met werknemer en werkgever zoekt men de beste oplossing, zodat het sociale imago van de werkgever niet in het gedrang komt.

Leidraad bij outplacement is steeds dat er uitgegaan wordt van wat iemand kan, niet van wat iemand niet kan. Om kans te maken op ander werk moet een kandidaat namelijk geloven in zijn eigen mogelijkheden (empowerment). Alleen op die manier kan iemand verantwoord een keuze maken voor een andere baan.

Eigen mogelijkheden staan bij outplacement centraal

Binnen de kaders die de wet stelt, wordt er bij outplacement een zoektocht naar passend werk gestart. Daarbij maakt het outplacementbureau gebruik van de (financiële) marges die worden geboden: zowel van het bedrijf zelf, als van externe mogelijkheden. Outplacementbureaus hebben vaak een jarenlange ervaring in het helpen van mensen bij het vinden van een (nieuwe) baan en maken daarbij gebruik van een uitgebreid netwerk van organisaties en bedrijven. Daarnaast hebben ze verschillende specialisten in huis die kunnen ondersteunen bij specifieke problemen. Via outplacement wordt kortom alles in het werk om de kandidaat op een zorgvuldige en betrokken manier (weer) aan het werk te krijgen.

Collectief outplacement

Waar collectief ontslag aan de orde is, kan gekozen worden voor een groepsgewijze aanpak ook wel collectief outplacement genoemd. Naast specifieke individuele methodes, wordt dan gebruik gemaakt van de groepsprocessen. Hierbij kan men denken aan het verwerken van het verlies van een baan, maar ook in het elkaar stimuleren bij het vinden van een nieuwe werkkring.

https://www.outplacementbureau.nl