8 stappen voor het voorkomen van ongewenst gedrag

Een veilige werkplek is zeker wenselijk voor iedereen op kantoor. Alle collega’s moeten zich prettig en veilig voelen. Dat is het belangrijkste. Ongewenst gedrag draagt hier niet aan bij. Een fijne werkcultuur draagt hier aan bij. Dus geen discriminatie, intimidatie en pesten. TNO, die vele onderzoeken uitvoert, heeft een rapport gepubliceerd met handvaten tegen ongewenst gedrag. Het is belangrijk dat dit gedrag wordt omgebogen tot gewenst gedrag. Dit stappenplan kan allerlei organisaties hierbij helpen. We geven graag deze kennis door in deze blog aan jullie er zo voordeel uit te halen.

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Wist je dat 15% van de medewerkers in Nederland te maken heeft gehad met ongewenst gedrag op het werk? Dit zijn gemiddeld genomen 3 op de 20 personen. In een bedrijf waar 100 man werkzaam zijn, kan dit dus al oplopen tot 15 mensen! Dit is extreem veel. Bovendien krijgt 6% wel eens te maken met discriminatie. Wij vinden dat dit percentage omlaag moet en ook daadwerkelijk kan. De gedragscode van de TNO helpt hierbij. De TNO heeft deze gedragscode ontwikkeld. Hierin staat welk gedrag wel en welk gedrag niet wordt geaccepteerd. Ook de mogelijke stappen staan in de gedragscode omschreven. In de RI&E van de organisatie kun je deze lijsten eenvoudig opnemen en dynamisch en digitaal bewerken.

Het TNO stappenplan

Onderzoeksbureau TNO geeft 8 stappen in de gedragscode om ongewenst gedrag te elimineren. De volgorde hierbij is:

  1. Omschrijf nauwkeurig de gewenste omgangsvormen (begin positief)
  2. Omschrijf nauwkeurig de ongewenste omgangsvormen
  3. Wat zijn de gevolgen bij ongewenst gedrag? Omschrijf ze
  4. Welke procedure kan worden gevolgd wanneer ongewenst gedrag wordt ervaren
  5. Uit wie bestaat de klachtencommissie waarbij de medewerker terecht kan
  6. Welke maatregelen worden wanneer uitgevoerd?
  7. Zorg dat de gedragscode bekend wordt onder de medewerkers zorg ervoor dat deze ook blijft hangen. Bijvoorbeeld met een kick-off.
  8. Houd de gedragscode ook in leven. Zorg dat iedereen hiervan op de hoogte is.

Een digitaal AMS is bijvoorbeeld een uitstekend uitgangspunt om een gedragscode in op te nemen. Door de gedragscode ontstaat er een betere werksfeer. Dat is veel waard toch?

https://www.raatwerk.nl